Er zijn veel boeken en artikelen geschreven (door psychiaters, filosofen, deskundigen en anderen) die de filosofische kant van eenzaamheid beschrijven. We hebben leesvoer over eenzaamheid, verbinding en gemeenschapszin voor je op een rijtje gezet. Bekijk de leestips.

logo inbetween
 • Wat heet eenzaam? Een essay van Andries Baart waarin hij pleit om aandacht te geven aan de vele soorten belevingen van alleen-zijn. En meer specifiek aan de verschillende vormen van alleen zijn die door betrokkene(n) als problematisch worden ervaren en die hun overkomen. Geen lichte kost maar wel verdiepend.
 • 5 lessen voor post-coronatijden, stuk van Birgit Oelkers op platform LSAbewoners, 04-06-2020
 • ‘Alles dient alleen nog ter illustratie van het ik’ Essay van Bas Heine in NRC 31 december 2021
 • ‘Geen idee’ boek van Jan Warndorff. Hij neemt ons mee in de vraag: wat is leven? Een verrassend en fris boek over wat ‘leven’ eigenlijk is.
 • ‘We worstelen met onze eenzaamheid en we spreken niet meer met elkaar. We bestaan in het samen zijn. Wanneer mensen zich niet meer met anderen verbonden voelen, valt de bodem onder hun bestaan weg en zijn gevoelens van leegte, depressie en eenzaamheid het resultaat’ De kunst van het ongelukkig zijn, Dirk de Wachter.
 • ‘Het streven naar materiële voldoening leidt ertoe dat we ons steeds minder bekommeren om de mensen. Het duwt ons steeds dieper in een tunnel van eigenbelang, zelfvergroting en instant bevrediging; met collectieve eenzaamheid tot gevolg’ Uit de puinhopen, George Monbiot
 • ‘We leven in de eenzaamste eeuw ooit. Er ligt een sterke nadruk op zelfredzaamheid en dat heeft eigenbelang boven het belang van de gemeenschappen geplaatst. En hoewel technologie ons in staat stelt om voortdurend met elkaar in verbinding te staan, waren we nog nooit zo eenzaam’ De eenzame eeuw, Noreena Hertz. Zij legt het accent op gebrek aan verbinding met overheid en werkgevers; het gevoel niet gezien en gehoord te worden.
 • ‘De Amerikanen zijn almaar eenzamer geworden’ stuk in Volkskrant, over topambtenaar Vivek Murthy
 • ‘Een samenleving die steunt op individualisering en competitiedrift ziet een stijging in mensen die kampen met sociale angst en depressies’ Paul Verhaeghe.
 • ‘Red mij niet’ Hoe steun je iemand in moeilijke tijden? Psycholoog Sanne van Arnhem hoopt dat we ophouden met proberen mensen te redden en betere supporters worden.
 • Eenzaamheid: als je niet meer verbonden bent met jezelf, Brainwash De lege hemel, 03-02-2021, Marjan Slob
 • Oud worden is voor losers, aftakelen is je eigen schuld’ Volkskrant, 10-09-2022 Ianthe Sahadat. Wat wetenschappers als Swinnen, Machielse en Dehue veel meer voor het voetlicht willen zien, is het idee dat ouder worden niets bijzonders is. Dat het hoort bij het menszijn, het is een levensfase zoals elke andere.
 • Eenzaamheid een epidemie noemen, maakt van het leven een ziekte (en van ernstige eenzaamheid een vergeten probleem) De Correspondent, Lynn Berger
 • ‘Eenzaamheid is geen aandoening, maar een gebrek aan gemeenschapszin’ Birgit Oelkers.
Op eenzaamheid rust een taboe, het is omgeven met schaamte. Het speelt bij ouderen, volwassenen en jongeren.
Belangrijk is om eenzaamheid te erkennen, te signaleren en erover te durven praten. Hieronder een aantal tips, die je mogelijk verder kunnen helpen.