Eenzaamheid in de buurt

Het was zoals altijd weer een drukbezochte energieke werkconferentie op 8 juni voor de vakantie. Het thema deze keer: eenzaamheid in de buurt. Wat kan gemeenschapszin betekenen voor de aanpak van eenzaamheid in de buurt? Gastprekers waren community builder Birgit Oelkers en Marieke Koot van LSA bewoners. Wim de Hoog van het project Hallo! in de Achtse Barrier beet het spits af met een inleiding in de community aanpak in zijn wijk.

Centraal stonden verbinding en gemeenschapszin in buurten. Wat kan een betrokken buurt doen om eenzaamheid te verminderen? Je gaat daarmee uit van de kracht van een gemeenschap en niet van losse individuen. Iemand die zich eenzaam voelt is dan niet ‘kwetsbaar’ maar gewoon een buurtgenoot met een eigen verhaal. Een compleet andere kijk op eenzaamheid dus. Velen vonden deze andere bril verfrissend. De deelnemers werden bovendien niet alleen geïnspireerd, maar ook aan het werk gezet via opdrachten.

Gemeenschapskracht
De eerste gastspreker was community builder Birgit Oelkers. Zij nam ons mee in haar betoog dat meer gemeenschapskracht in buurten zorgt voor minder eenzaamheid. Zij zette het zieligheidsframe tegenover het community frame.

Zieligheidframe
De huidige samenleving is geïndividualiseerd. Iemand als eenzaam bestempelen, betekent hem of haar in een zieligheidsframe plaatsen. Je medicaliseert, spreekt van een client. Er is iets mis met de persoon in kwestie die zich eenzaam voelt.

Community frame
Daartegenover zet Oelkers het community frame. Want volgens haar gaat niet om die eenzame persoon het gaat om de gemeenschapskracht. Dan ben je in plaats van een cliënt een buurtbewoner die net als anderen dingen onderneemt. Je maakt samen verhalen en er ontstaan contacten. Op die manier voelen mensen zich gekend, gezien en gehoord: erbij horen. Het gaat niet om ik maar om wij.

LSA bewoners
De tweede gastspreker was Marieke Koot van LSA bewoners zij presenteerde een toolkit/handleiding voor buurten: ‘Een betrokken buurt zijn, maken en blijven’. Eindhoven in Contact had daarmee de landelijke primeur om hiermee kennis te kunnen maken. De intentie van het LSA is dus ook dat eenzaamheidsaanpak een collectieve moet zijn.

Handleiding
Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. In de toolkit heeft het LSA de kennis samengevoegd van verschillende bewonersinitiatieven in den lande. De handleiding bevat een werkboek, een handleiding en prikkelde vragen/speelkaarten waarmee je als buurtbewoners samen aan de slag kunt gaan.  

Hoe kan jij een betrokken buurvrouw of buurman zijn? Wat kun je als buurtinitiatief doen om meer verbinding te leggen? Er zijn verschillende manieren om te werken aan betrokken buurten. Belangrijk zijn 4 zaken:

  • een warm welkom.
  • zorgen voor verbinding
  • zorgen voor ontmoeting
  • samenwerken in de buurt, kennen organisaties elkaar?

Als afsluiter krijgt iedereen een cadeautje mee: de vers van de pers Toolkit om in de buurt samen mee aan de slag te gaan!