Haak je aan?

Eindhoven in Contact kiest voor de organisatievorm van een lerend netwerk om formele en informele organisaties en buurtinitiatieven te verbinden. We zijn een coalitie waarin het maatschappelijk veld, onderzoek en onderwijs, bedrijfsleven en overheid met elkaar samenwerken, kennis delen en elkaar inspireren.

logo inbetween

Zichtbaar

Door mee te doen in het netwerk worden we zichtbaar voor elkaar, ontmoeten we elkaar en versterken elkaar. We bezinnen ons op ons werk en leren hoe we nóg beter kunnen omgaan met eenzaamheid.

Maatschappelijke opgave

Deelname aan het Eindhovens netwerk betekent een aandeel nemen in de gemeenschappelijke opgave. De eigen praktijk kritisch onderzoeken zodat een goed aanbod tot stand komt. Daardoor worden we effectiever in het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. En voelen meer Eindhovenaren zich verbonden en ervaren echt contact.

Wat maakt het lerend netwerk mogelijk?

  • Nieuwe methodes en tools
  • Bewustzijnscampagnes
  • Multidisciplinaire interventies
  • Directe bijsturing in de praktijk door ervaringsverhalen te delen
  • Samen werken, samen leren, samen doen

Word ook partner!

Sluit je aan en laten we van Eindhoven een stad maken, waar eenzaamheid gewoon bij het leven hoort zonder schaamte. Of wil je eerst nog wat meer weten? Neem dan gerust contact op met: