Hulp gevraagd bij wetenschappelijk onderzoek Fontys

Hoe tevreden ben je over je sociale relaties? Eenzaamheidsonderzoeker Eric Schoenmakers van Fontys vraagt hulp bij zijn onderzoek naar tevredenheid over sociale relaties zoals familie, partners en vrienden. Die relaties zijn van invloed op hoe eenzaam je je voelt.

Als we onze relaties anders of meer waarderen, zou dat eenzaamheid moeten verminderen. Dat is de aanname achter de studie. Als dat klopt, kan de kennis gebruikt worden voor interventies bij eenzaamheid. Voor nu is het vooral belangrijk meer te leren over tevredenheid met relaties.

Smartphone
Deelnemers moeten wel in het bezit zijn van een smartphone, want de informatie wordt verzameld via ESM-software, Experience Sampling Method. Deelnemers installeren deze software 3 weken en krijgen dan dagelijks, of eens in de paar dagen, vragen die ze via de smartphone moeten beantwoorden. Dat dien je snel (binnen een aantal minuten) te doen. Het geeft namelijk een beeld van je tevredenheid over relaties op dat specifieke moment.

Smartphone
De voorwaarden om mee te doen aan het onderzoek zijn dat je ouder bent dan 18 jaar en dat je een smartphone hebt.

Meedoen?

Zie je mogelijkheden om het onderzoek bij mensen onder de aandacht te brengen? Of vind je het leuk om zelf aan deze studie deel te nemen? Als je ideeën of interesse hebt, stuur dan een mail e.schoenmakers@fontys.nl

Privacy
Het onderzoek voldoet aan de eisen van de privacywetgeving AVG, dus veiligheid van persoonsgegevens en anonimiteit zijn geborgd. Tijdens de onderzoeksperiode worden gegevens alleen opgeslagen op je telefoon. Na afloop mail je de gegevens naar de onderzoeker. Er wordt geen andere informatie opgehaald van je telefoon. Er worden geen externe servers gebruikt. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde site. Na ontvangst van de gegevens worden data losgekoppeld van je contactgegevens en zijn deze niet langer herleidbaar.