Welke interventies kennen we in Eindhoven? Wie doet wat voor wie en waarmee? Waar liggen de aanknopingspunten om met elkaar het gesprek over samen omgaan met vereenzaming en sociaal isolement te voeren.

Eerstejaars studenten ict software engineering van de Fontys Hogeschool bouwen applicaties die interventies digitaal in beeld brengen en helpen bepalen welke interventie past bij welke vraag en bijdragen aan de onderlinge communicatie tussen aanbieders.

Daarom vragen we je ons te laten weten welke interventie(s) je aanbiedt om eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen te voorkomen of verminderen. Abonnees van de nieuwsbrief krijgen daarvoor een vragenlijst opgestuurd. Je kunt je input ook sturen naar Tom van Campen.

< Terug naar Nieuws