De Eindhovense aanpak van eenzaamheid kent een vliegende start in september 2017. De eerste activiteit, een symposium over Eenzaamheid, slaat zo aan dat 15 organisaties een samenwerkingsverband ondertekenen. Het motto: samen pakken we eenzaamheid aan. In de loop van een half jaar vormt zich een initiatiefgroep die eind januari 2018 een werkconferentie organiseert. En er volgen nog meer bijeenkomsten.

logo inbetween
In 2025 voelen alle Eindhovenaren zich vrij te praten over hun gevoelens van eenzaamheid. De voorwaarde om met eenzaamheid te kunnen omgaan, is het bewust worden van eigen gevoelens van eenzaamheid. De onderliggende waarden zijn omzien naar elkaar, aandacht voor elkaar en luisteren naar elkaar.

Stichting

In december 2018 wordt de stichting Eindhoven in Contact opgericht. Er blijkt ondersteuning nodig voor professionals en vrijwilligers die ‘eenzaamheid erkennen en echt contact willen maken’. De stichting vormt een lokale coalitie voor het aanpakken van eenzaamheid. Onze slogan: samen omgaan met eenzaamheid.

Meer samenwerken

We zijn gestart omdat we kwaliteit en verdieping willen toevoegen aan alle initiatieven en activiteiten die er al zijn. Door meer samen te werken en al doende te leren. Daardoor verbeter je jezelf, komt er meer diepgang en wordt de aanpak beter. Bovendien is het goed van elkaar te weten wie wat doet, zo voorkom je overlap en hoef je het wiel niet twee keer uit te vinden.

Missie

Visie

Het taboe op praten over eenzaamheid doorbreken. Daaruit volgen twee doelen:

  • Leren omgaan met eenzaamheid. Bewust worden van eigen gevoelens van eenzaamheid, daarover kunnen praten en daar zelf iets aan kunnen doen. Het taboe doorbreken over eenzaamheidsgevoelens te praten, zowel bij de ‘eenzame’ als de gesprekspartner
  • Een professionele opvang en begeleiding voor die mensen die ernstig lijden aan eenzaamheid

Publicaties

Organisatie

Projectcoördinatie

Jeroen Pijnenburg
Telefoonnummer: 06 10 31 01 72
E-mailadres: jeroen@eindhovenincontact.nl

Eindhoven in Contact voert voor de gemeente twee projecten uit:

  • De Eindhovense coalitie Eenzaamheid
  • Preventieakkoord Eenzaamheid in het kader van het gemeentelijke gezondheidsbeleid

Bestuur

  • Tom van Campen – Voorzitter
  • Paul Gosselink – Secretaris
  • Chris Haersma Buma – Penningmeester

Het bestuur ontvangt geen beloning. 

Werkgroepen

  • werkgroep Marcom (marketing en communicatie)

ANBI-Status

Eindhoven in Contact heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Je financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Statutaire naam: stichting Eindhoven in Contact.
RSIN-nummer: 859345373

Adres: Pauwlaan 8, 5613 CH Eindhoven
Telefoonnummer: 06 20 49 14 35
E-mailadres: tom@eindhovenincontact.nl
Website: www.eindhovenincontact.nl