De Coalitie Aanpak Eenzaamheid Eindhoven is een feit!

Maar liefst 15 partners en Eindhoven in Contact hebben op woensdag 22 juni hun handtekening gezet onder het manifest : ‘Eenzaamheid gaat ons allemaal aan’. Met de overhandiging aan wethouder Samir Toub werd het samenwerkingsverband van de Coalitie bekrachtigd. Bij het manifest hoort een uitvoeringsagenda waarin partners hun gezamenlijke acties hebben beschreven.

Centraal in de Coalitieaanpak Eenzaamheid staat:

  • samenwerken
  • bewustwording en taboe doorbreken
  • eenzaamheid voorkomen of verminderen
  • zorgen voor een verbonden stad

Ondertekenaars manifest:
Woonbedrijf, Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven/Maatje 040, Fontys, WIJeindhoven, Archipel Zorggroep, ZuidZorg, Bilbliotheek Eindhoven, Vitalis WoonZorg Groep, GGzE, Holland Expat Center South, gemeente Eindhoven, GGD Brabant-Zuidoost, De Witte Raaf, Lumens, Stichting Ik Wil, Eindhoven in Contact.