Eindhoven in Contact heeft in het preventieakkoord Gezondheid een rol gekregen van de gemeente Eindhoven. Wat kunnen we met zijn allen doen aan het voorkomen van eenzaamheid? Daarvoor organiseren we 3 bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen, risicogroepen en aanbieders van zorg en welzijn. De uitkomsten van deze werkconferenties leiden tot een voorstel voor een preventieakkoord.

 

logo inbetween

Een greep uit de vele zaken die genoemd zijn tijdens een korte discussie op een bijeenkomst november 2021:

• maak eenzaamheid zichtbaar, het is ieders verantwoordelijkheid, niet wachten tot een incident
• zorg voor continuïteit, volg het individu, maak iemand bewust dat hij/zij er zelf iets aan kan doen
• sluit aan bij de wensen en behoeften van mensen zelf, zoals sociaal-emotionele vaardigheden
• heb meer oog voor een ander, ken je buurt, durf elkaar aan te spreken, ga het gesprek aan
• zorg voor ontmoeting met gelijkgestemden met dezelfde waarden en interesses.