Eenzaam zijn is van iedereen. Je eenzaam voelen is bij uitstek iets om te delen met een ander.

logo inbetween

Wil jij meewerken aan Eindhoven in Contact?

Eindhoven in Contact is een beweging van professionals en vrijwilligers die met inwoners van Eindhoven het gesprek willen aangaan over je eenzaam voelen. Het taboe doorbreken, zodat alle Eindhovenaren zich vrij voelen met elkaar te praten over gevoelens van eenzaamheid. Het echte contact tussen ons, Eindhovenaren, vergroten en de kans op vereenzaming verkleinen.

Kernactiviteiten

Eindhoven in Contact brengt alle activiteiten en (buurt)initiatieven die gerelateerd zijn aan het thema eenzaamheid samen in één lerend netwerk.
Samen onderzoeken en leren welke aanpak inwoners helpt bij het praten over en het leren omgaan met eenzaamheid. In een open netwerk met bedrijfsleven, onderwijs en beleid werken aan duurzaam effectieve manieren van omgaan met eenzaamheid.

• Organiseren van ontmoeting en dialoog, bezinning en verdieping
• Initiëren van samenwerking op wijk- en buurtniveau gericht op het samen leven
• Werken aan bewustwording en deskundigheidsbevordering
• Bevorderen van professionele opvang en begeleiding voor mensen die lijden aan ernstige eenzaamheid.

Resultaat:

Nieuwe methoden, tools, opleidingen, publiekscampagnes en geschoolde inwoners die mensen helpen bij het invullen van hun behoefte aan betekenisvol contact. Wil je meedoen aan deze inspirerende expeditie? Zie je het als uitdaging om deze nieuwe beweging te laten groeien? En zit faciliteren en stimuleren in jouw bloed? Dan maken we graag kennis met jou!

Wij zoeken talenten op het gebied van:

• Projectorganisatie
• programmering en begeleiding van leerprocessen
• bewustwordingsprocessen
• externe en interne communicatie
• relatiemanagement.


Neem contact op met Tom van Campen e-mail tom@eindhovenincontact.nl telnr. 06-20491435