Eenzaamheid hoort bij het leven. Iedereen is wel eens eenzaam. Ons ideaal is een stad te creëren waar iedereen met elkaar in contact komt en met elkaar verbonden is. Een stad waar eenzaamheid geen taboe is.
logo inbetween

Op eenzaamheid rust een taboe, het is omgeven met schaamte. Het speelt bij ouderen, volwassenen en jongeren. Je af en toe eenzaam voelen hoort bij het leven. Maar er is een groot verschil tussen je wel eens eenzaam voelen (matig eenzaam zijn) en ernstig of zeer ernstig lijden aan eenzaamheid.

Eindhoven in Contact kiest voor de organisatievorm van een lerend netwerk om formele en informele organisaties en buurtinitiatieven te verbinden. We zijn een coalitie waarin het maatschappelijk veld, onderzoek en onderwijs, bedrijfsleven en overheid met elkaar samenwerken, kennis delen en inspireren.

Meer weten over de literatuur of de wetenschappelijke kijk op eenzaamheid? Wat is de definitie van eenzaamheid in de wetenschap, welke aanpakken werken en hoe voer je een gesprek over eenzaamheid? We hebben ook een boekenplank gemaakt over boeken die ons nieuwe inzichten gaven.